Konsulting ISO i BHP

W ramach posiadanych uprawnień i certyfikatów w zakresie systemów jakościowych na podstawie norm serii ISO9001 – system zarządzania jakością, ISO14001 – system zarządzania środowiskowego, oferujemy Państwu usługi konsultingowe i naprawcze w tym zakresie, w charakterze pełnomocnika lub audytora zewnętrznego.